Podmínky účasti

Podmínky účasti na SPG Tour

 1. Účastník SPG Tour je povinen se registrovat k jednotlivým turnajům pomocí příslušného odkazu a to nejpozději 24 hod. před konáním turnaje.
 2. Účastník je v rámci registrace povinen uvést, zda již je registrován u ČGF, je držitelem hráčského oprávnění (tzv. zelené karty), či je úplný začátečník. Registrovaní hráči uvedou též svůj HCP a své registrační číslo.
 3. Účastník se může z turnaje odhlásit nejpozději do 24 hod. před konáním turnaje.
 4. Organizátor SPG Tour sestaví jednotlivé flighty (skupiny hráčů, kteří jsou spolu ve hře na hřišti), které nelze před zahájením ani v průběhu turnaje měnit. Flighty budou rozděleny vždy tak, aby v něm byl alespoň jeden hráč s HCP. Účastníci bez HCP jsou pak povinni dbát pokynů hráče s HCP, účastník s HCP je oprávněn poskytnout i radu hráčům bez HCP.
 5. Účastník turnaje je povinen bezvýhradně dbát pokynů organizátora Tour, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků při hře.
 6. Začínajícím účastníkům organizátor umožňuje a zároveň doporučuje seznámení se základy golfu a vyzkoušením hry. Všem účastníkům je určeno proškolení profesionálním trenérem, který rád poradí s jakýmkoliv golfovým problémem.
 7. Účastníci, kteří nedisponují vlastním golfovým vybavením, si jej mohou zapůjčit na jednotlivých hřištích, popř. bude zajištěno po předchozí domluvě s organizátorem.
 8. Každý turnaj bude zakončen vyhodnocením výsledků a vyhlášením vítězů turnaje.
 9. Závěrem celé SPG Tour budou vyhlášeni absolutní vítězové Tour. Bodování k určení celkových vítězů v jednotlivých kategorích Tour a vítěze celkového
  je stanoveno tak, že každý z účastníků obdrží po pěti bodech za účast na jednotlivém turnaji. Dále pak budou přiděleny body za umístění v jednotlivých turnajích, kdy za první místo v kategorii mužů a žen obdrží účastník pět bodů, druzí dostanou body čtyři a třetí body tři.
  Při shodě bodů bude o umístění rozhodovat počet účastí v turnajích SPG a v případě opětné shody bodů bude rozhodovat součet stb. bodů ze tří nejlépe zahraných turnajů účastníka.
  Celkovým vítězem SPG Tour se tak může stát i účastník, který se v žádném z jednotlivých turnajů neumístil na bodovaných místech, ale zato byl účastníkem aktivním.